Dlaczego Soward?

Kiedy tworzyłem Soward myślałem, że w życiu przydają się umiejętności życiowe. Przydały się mnie, przydadzą się innym. A jeszcze, gdyby ktoś za dzieciaka nauczył mnie budowania relacji, inteligencji emocjonalnej, uważności, czy asertywności osiągnąłbym pewnie więcej.

Dodatkowo myślałem, że gdy świat gna do przodu po łączach szybkiego internetu napędzany sztuczną inteligencją należy zmienić myślenie na temat przyszłości naszych dzieci. Nauka kompetencji kluczowych jest gwarancją, że dziecko odnajdzie się w zmieniającej się rzeczywistości. Badacze twierdzą bowiem, że najważniejszą rzeczą, jaką powinni robić rodzice jest wsparcie i rozwój kluczowych kompetencji swoich dzieci.

I jeszcze myślałem, że pracownikom jutra (dzisiejszym dzieciom), należy jak najwcześniej pomóc odkryć i rozwinąć swój indywidualny potencjał. Wyposażyć w umiejętności społeczne, aby mogli osiągać swój biegun, czy swój Mount Everest. Jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na rynku pracy przyszłości. Potrafili pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Osiągać sukcesy miarę swoich możliwości i aspiracji. Dbać o siebie, rozwijać się i wnosić wkład w rozwój świata.

Dzisiejsze dzieci to ktoś więcej niż tylko przyszli liderzy. To oni będą odpowiedzialni za świat, w którym my będziemy się starzeć. Dlatego wspierając je dziś, budujemy ich kapitał na jutro. I jednocześnie tworzymy mądrzejszy, lepszy świat dla siebie. Klasyczne in-win, jeśli ktoś w to wierzy.

Dziś – po pandemii – jeszcze myślę o ich dobrostanie, kondycji psychicznej. I znów okazuje się, że tu Soward też jest odpowiedzią. Dziś w Polsce statystycznie dzieciom żyje się coraz gorzej. Przeciążone programem szkolnym, narażane na przemoc ze strony dorosłych i rówieśników, pozbawione wsparcia instytucji, dzieci i młodzież znalazły się w kryzysie, z którego samodzielnie nie wyjdą.

Według danych policji w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób do 18. roku życia, które popełniły samobójstwo, wzrosła o 9 proc., a liczba prób samobójczych wzrosła aż o 51 proc. W 2022 r. padł tragiczny rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży. W tym czasie życie próbowało sobie odebrać aż 2037 młodych osób, z czego 150 prób zakończyło się zgonem. Nie wszystkie zdarzenia są jednak zgłaszane służbom, więc dane mogą być niedoszacowane.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że drastyczne załamanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nastąpiło, gdy wybuchła pandemia. Od przedpandemicznego roku 2019 do roku 2022 liczba pacjentów dziecięcych w systemie ochrony zdrowia psychicznego wzrosła o 87 proc., a pacjentów młodzieżowych powyżej 13. r.ż. – o 168 proc.

Pandemiczne obostrzenia zakończyły się jednak już jakiś czas temu, a dobrostan i stan psychiczny najmłodszych wcale się nie poprawia. Młode pokolenie zawsze musiało mierzyć się z emocjonalnymi wyzwaniami. Edukacja przez internet i zamknięcie w domu zadają się przepełnić czarę goryczy.

Dziś myślę, że jestem potrzebny. Potrzebna jest jak największa skala naszego przedsięwzięcia, bo dziś, to coraz częściej biznes jest promotorem najważniejszych idei. Największe biznesowe korporacje promują najważniejsze wartości.

Soward jeszcze nie jest największy na świecie, ale już mówi o najważniejszych na świecie rzeczach. Mówi o przyszłości dzieci i Twojego świata już dziś.

To przekonanie jest dla mnie ważne i daje mi ogromną motywację do pracy. A dla Ciebie?

Prezes Zarządu

Scroll to Top