Soward English

Soward English to autorski program nauczania języka angielskiego dla  dzieci 6-15 lat, oparty na 4 filarach:

  1. CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne;
  2. Wykorzystanie wzmocnienia sensorycznego i treningu mózgu do nauczania języka angielskiego;
  3. Wykorzystanie programu kompetencji społecznych w nauczaniu komunikacji;
  4. Metoda komunikacyjna, która angażuje aktywnie uczniów: pracują oni w grupach lub parach, lekcje prowadzone są w formie gier i zabaw językowych, co sprawia że są ciekawe i efektywne.
Scroll to Top